Sportininko licencija (pasas)


Sportininkų licencijų išdavimo tvarka 2018 m.

 

Sportininkai, norintys dalyvauti LJTF organizuojamose varžybose, privalo turėti galiojančią sportininko licenciją.

Nuo 2018 kalendorinių metų popierinės sportininkų licencijos keičiamos į elektronines. Informacija apie išduotų licencijų galiojimą skelbiama LJTF tinklapyje.

2017 m. išduotos licencijos galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2018 m. išduotos licencijos galioja 12 mėn. nuo jų apmokėjimo dienos.

Licencija turi būti apmokėta ne vėliau nei 3 kalendorinės dienos iki varžybų, kuriose sportininkas startuoja. Priešingu atveju sportininkas varžybų metu moka už vienkartinę licenciją.

Dėl licencijos įsigijimo 2018 m. sportininkai turi kreiptis į vykdomojo komiteto narį Povilą Nevecką el. povilas.nevecka@gmail.com paštu  arba telefonu 8 633 32225 arba užpildyti užsakymo formą Federacijos puslapyje.

Licencijų apskaitą vykdo vykdomojo komiteto narys Povilas Nevecka.

Licencijų kainos 2018 m.

Amžiaus grupė Licencijos mokestis Vienkartinės licencijos mokestis
Jauniai 6 4
Jaunimas 6 4
Suaugę 12 7
Veteranai 10 6

 


Užsakymo forma

Sumokėti už sportininko licenciją galima į federacijos sąskaitą LT727300010034984720 (AB Swedbank, banko kodas 73000), mokėjimo paskirtyje nurodant „Už sportininko licenciją“.

Sportininkai, praeitais metais atstovavę Lietuvą EPF ir IPF organizuotuose čempionatuose, einamaisiais metais atleidžiami nuo licencijos pratęsimo mokesčio.